22 juli 2014

Cliënten geven aan minder last te hebben van decubitus, omdat het draaien in bed gemakkelijker en minder pijnlijk is.

Onderzoekers geven aan dat er op basis van studie geconcludeerd kan worden dat er positieve effecten te verwachten zijn van het inzetten van een draaibed voor wat betreft de fy­sieke belasting, kwaliteit van leven, zelfredzaam­heid, kwaliteit van zorg, preventie van decubitus en de arbeidsproductiviteit.

Download het volledige onderzoek Meer informatie 

In deze studie is de arbeidsproductiviteit gekwanti­ficeerd voor vijf cliënten die gebruik maken van het draaibed (Vendlet wentelsysteem). Daaruit komt naar voren dat er tijdwinsten tussen de 274 en 821 uur per jaar per ge­bruiker behaald kunnen worden. In 1 van de casussen gaat het om een tijdbesparing van 45 minuten per dag voor transfers in bed (tijdens ADL activiteiten) en wisselliggingen.

Decubitus kan het beste voorkomen worden door minimaal zes keer per etmaal wisselligging toe te passen. Het liefst in combinatie met een drukverlagend matras. Het Draaibed vereenvoudigt deze handelingen dermate dat het soms zelfstandig kan, maar in ieder geval veel sneller en met minder lichamelijke belasting voor de zorgverlener.

 

Bron: Josien Boomgaard. Eindrapport van het Zorg voor Beter project Draaibed .

Door Jeroen Schipper

Jeroen Schipper was van 2011 t/m 2016 verantwoordelijk voor de IT binnen Health2Work. In 2016 heeft Jeroen een nieuwe uitdaging gevonden en is sindsdien niet meer werkzaam bij Health2Work.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze Privacy verklaring voor meer informatie.

Cookies accepteren