Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Duurzame zorg door innovaties in wisselligging

Duurzame zorg door innovaties in wisselligging

Werken in de zorg is erg arbeidsintensief en fysiek belastend. Een voorbeeld van een fysiek belastende handeling is het toepassen van wisselligging of houdingsvariatie bij cliënten. Hoe kunnen we fysieke belasting bij zorgpersoneel reduceren? In deze blog delen wij hoe innovaties in wisselligging en houdingsvariatie bij kunnen dragen aan het reduceren van fysieke belasting.

Ziekteverzuim en personele schaarste

In de gezondheidszorg zien we al jaren een toename van het ziekteverzuim. Dit is niet verwonderlijk als er gekeken wordt naar de werkdruk. Uit de Arbobalans 2020 van TNO blijkt dat 24% van alle werk gerelateerde verzuimdagen te wijten is aan lichamelijk belastend werk.

In het tweede kwartaal van 2021 was het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn 6,5%. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Dit is het hoogste verzuimcijfer voor deze sector in een tweede kwartaal sinds 2003. Oorzaken van dit hoge verzuim zijn onder andere te vinden in hoge werkdruk en lichamelijke overbelasting. Vitaliteit is een kostbaar bezit. Echter worden gezonde medewerkers veelvuldig zwaarder belast om minder belastbare collega’s te ondersteunen. Daarnaast werken medewerkers met regelmaat langer door omdat er een krapte op de arbeidsmarkt is, ook als ze klachten hebben.

Fysieke belasting bij wisselligging en houdingsvariatie

Een voorbeeld van een fysiek belastende en arbeidsintensieve handeling voor zorgmedewerkers is het toepassen van wisselligging en houdingsvariatie.

Wisselligging wordt toegepast met verschillende doelen. Op het moment dat decubituspreventie of behandeling aan de orde is, wordt er aanbevolen iedere drie uur wisselligging toe te passen. Per persoon kost dit veel tijd. Naast decubituspreventie kan wisselligging ook houdingsvariatie als doel hebben. Dit kan veel invloed hebben op het lichaam, de lichaamshouding en lichaamsfuncties. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de fysieke belasting bij zorgpersoneel gereduceerd wordt?

Duurzame zorg door geautomatiseerde wisselligging

Wisselligging heeft grote voordelen die we graag willen behouden. Helaas brengt het ook nadelen met zich mee, zoals het verstoren van de zorgvrager in de slaap, hoge fysieke belasting voor zorgmedewerkers en de hoge personele inzet. Door slimme hulpmiddelen in te zetten kunnen deze nadelen grotendeels opgelost worden.

Een goed voorbeeld van een slim hulpmiddel is het Turn All wisselligsysteem. Het Turn All Wisselligsysteem kun je eenvoudig onder een matras plaatsen. Hierdoor verander je een standaard bed in een volautomatisch-positionering-bed.

Het systeem zorgt ervoor dat er een regelmatige dertig graden wisselligging plaatsvindt met een cyclus van 30, 60 of 90 minuten. Zo blijft de cliënt rustig doorslapen terwijl er toch van houding gewisseld wordt om decubitus te voorkomen. Het systeem is voor alle partijen een slimme oplossing. Zo wordt ook de fysieke belasting van de medewerker gereduceerd en bespaart het systeem veel tijd. Denk bijvoorbeeld aan de nachtdienst waarbij een medewerker normaliter om de zoveel tijd een wisselligging moet geven.

De juiste hulpmiddelen dragen bij aan het reduceren van het ziekteverzuim en verminderen van fysieke klachten. Daarbij kun je efficiënt te werk gaan en voorkom je iedere dag verlies van kostbare personeelsuren. Nieuwsgierig welke hulpmiddelen geschikt zijn voor jouw situatie? Neem contact met ons op voor een passend advies. Wij denken graag met je mee!

Joël Van Der Ploeg
Joël Van Der Ploeg

Joël is in 2016 als flexmedewerker begonnen bij Health2Work. Na het behalen van zijn propedeuse in Fysiotherapie heeft hij Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd. Nu werkt hij fulltime als ergonomisch adviseur buitendienst. “Een oplossing om klachten te voorkomen of verhelpen kan ik niet alleen, daar is ook de juiste informatie van de klant voor nodig. Ik krijg er energie van om samen tot een passende oplossing te komen.”

Ga naar alle blog berichten van Joël