Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze Privacy verklaring voor meer informatie.

Innovaties in de zorg

Om duurzame zorg te kunnen realiseren zijn bestaande en nieuwe innovatieve technologieën onmisbaar. Vanuit Health2Work innoveren wij door nauwe samenwerking met zorgorganisaties. Door in de praktijk te testen met medewerkers en cliënten krijgen wij snel inzicht in eventuele knelpunten. Zo realiseren wij een innovatie die bijdraagt aan een duurzame werkomgeving voor medewerkers en een mooier leven voor cliënten.

Doe meer kennis op

Innovaties in de zorg

Om duurzame zorg te kunnen realiseren zijn bestaande en nieuwe innovatieve technologieën onmisbaar. Vanuit Health2Work innoveren wij door nauwe samenwerking met zorgorganisaties. Door in de praktijk te testen met medewerkers en cliënten krijgen wij snel inzicht in eventuele knelpunten. Zo realiseren wij een innovatie die bijdraagt aan een duurzame werkomgeving voor medewerkers en een mooier leven voor cliënten.

Doe meer kennis op
8 Artikelen

Meer kennis over innovaties in de zorg

Kennisbank

Duurzame inzetbaarheid door zorginnovatie

Anders werken met innovaties

Met de wetenschap dat er minder handen aan bed beschikbaar zijn en de zorg zwaarder wordt, weten we dat we iets moeten veranderen. Om duurzame zorg te kunnen realiseren zijn bestaande en nieuwe innovatieve zorgtechnologieën onmisbaar.

Digitalisering

In de afgelopen periode is de digitalisering van de zorg in een versnelling geraakt door de coronacrisis. Nieuwe technologieën en zorghulpmiddelen zijn middelen om de zorg anders te organiseren, efficiënter te maken, kwalitatief beter en makkelijker voor zowel cliënt als zorgprofessionals. Zo werken diverse Nederlandse en Belgische ziekenhuizen met een digitale assistent om de druk op poliklinieken te verlichten. Worden er apps ingezet voor het thuisherstel van coronapatiënten en worden er dashboards opgezet voor een realtime inzicht in data.

Efficiënter werken

Veel zorgmedewerkers kampen met fysieke klachten, waardoor zij hun werkzaamheden niet goed kunnen doen of soms zelfs helemaal niet meer kunnen uitvoeren. Een gezonde werkhouding én het gebruik van hulpmiddelen maken het werk lichter. Het efficiënter inrichten van het werkproces, het inzetten van een innovatieve zorghulpmiddelen kan fysieke belasting verminderen en tijdsbesparing opleveren. Soms kunnen we een innovatie nauwelijks een innovatie noemen, hooguit een ‘andere werkwijze’ of een ‘investering in gereedschap’.

Innoveren doe je samen

Vanuit Health2Work innoveren wij door nauwe samenwerking met zorgorganisaties. Door in de praktijk te testen met medewerkers en cliënten krijg je snel inzicht in eventuele knelpunten. Zo realiseer je een innovatie die bijdraagt aan een duurzame werkomgeving voor medewerkers en een mooier leven voor cliënten.

Innovatieve stoel die het verschil maakt

Een voorbeeld van zo’n innovatieve oplossing is de 4-Senses akoestische stoel. In nauwe samenwerking met ‘s Heeren Loo is deze ontspanningstoel ontwikkeld.

Meer weten over de zorginnovaties van Health2Work? Download ons kennisdocument zorginnovaties!