Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Meting fysieke belasting in de zorg met Ergometer

Fysieke overbelasting in de zorg is één van de grootste oorzaken van ziekteverzuim. Ziekteverzuim heeft grote gevolgen voor het zorgproces en het werkplezier van de zorgverleners. Wil je de fysieke belasting binnen jouw organisatie in kaart brengen? Health2Work kan je hierbij helpen. Met onze ergometer brengen we in kaart wat de fysieke belasting van jou en je collega’s is en of er sprake is van fysieke overbelasting. Aan de hand van de resultaten van de meting kunnen we passend advies geven ter vermindering van de fysieke belasting.

Waarom fysieke belasting meten?

Uit vele onderzoeken blijkt dat klachten aan het bewegingsapparaat één van de grootste veiligheids- en gezondheidsproblemen in de werkomgeving zijn. Ze veroorzaken tot 53% van al het werk gerelateerd ziekteverzuim. De meeste klachten ontstaan door overbelasting van de onderrug, schouders en polsen. Om het ziekteverzuim binnen je zorgorganisatie aan te pakken, moet je weten wat de oorzaak is. Met onze meting fysieke belasting aan de hand van een ergometer maken wij inzichtelijk waar de piekbelasting van jou en je collega’s zit. Zo kunnen we in jouw zorgorganisatie het ziekteverzuim dat veroorzaakt wordt door overbelasting gericht aanpakken.

Waarom een meting fysieke belasting door Health2Work?

Een meting door Health2Work betekent dat je passend en deskundig advies krijgt over hoe je jouw werk het beste kunt uitvoeren met de hulpmiddelen die je tot je beschikking hebt. Daarnaast brengen we de duw- en trekkrachten die tijdens werkzaamheden gebruikt worden in beeld. Dit doen we door het plaatsen van een ergometer op de mobiele hulpmiddelen. De ergometer meet de krachten die uitgeoefend worden tijdens het tillen, verplaatsen, duwen of trekken van een hulpmiddel. Jasper vertelt er alles over in zijn blog.

Werkwijze

Aan de hand van meetsessies met de Esense ergometer worden de duw- en trekkrachten van alle medewerkers vastgesteld. De ergometer is een objectieve bron van informatie waarmee je interventies onderbouwt en evalueert. We plaatsen de ergometer op mobiele hulpmiddelen. Vervolgens kan de zorgverlener zijn werk gewoon uitvoeren, het enige verschil is dat hij het rollend materieel niet rechtstreeks vastpakt maar via de ergometer. Zo kan de ergometer de metingen uitvoeren. Na afloop wordt de verzamelde data met software geanalyseerd en wordt per medewerker zichtbaar wat de maximale duw- en trekkracht is geweest en of én hoe vaak de deelnemer over de norm van 20 kg is gegaan. Als de norm regelmatig is overschreden, wordt in de conclusies van het rapport aangegeven welke verbeterstappen gemaakt kunnen worden om de norm wél te halen.

Voordelen

  • Inzicht in fysieke belasting per medewerker
  • Duidelijke conclusies om interventies te onderbouwen
  • Aanbevelingen om fysieke belasting aan te pakken!
Direct advies nodig?

Bel 088 240 00 60 voor persoonlijk advies of vul het advies aanvraag formulier in

Advies aanvragen