Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.health2work.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


Copyright

De door Health2Work verstrekte informatie is ontleend uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Echter voor de juistheid en volledigheid van deze informatie kan niet worden ingestaan. Op alle teksten, logo’s, afbeeldingen en ander materiaal dat gepubliceerd wordt op deze website ligt het copyright bij Health2Work. Indien dit niet het geval is wordt dit vermeld. Alle rechten voorbehouden.

Het overnemen van code of gedeeltes ervan, afbeeldingen, teksten en scripts van www.health2work.nl is uitsluitend toegestaan met toestemming van de rechthebbende en vermelding van naam en link. Aanvragen kunnen wordt gedaan via marketing@health2work.nl.


Aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Health2Work aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid.

Alle informatie, tekst, codes, afbeeldingen en ander materiaal op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Health2Work kan echter de correctheid ervan niet garanderen en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ontstane schade.

Type- en spelfouten voorbehouden.


Iconen door Creative Commons

In het ontwerp van de website worden iconen gebruikt die met de creative commons licentie gebruikt mogen worden.

De credits gaan naar de volgende ontwerpers.

https://thenounproject.com/

Zorg icon

caring by Luis Prado from the Noun Project

Onderwijs icon

Teacher by TukTuk Design from the Noun Project

Industrie icon

Welder by Luis Prado from the Noun Project

Kantoor icon (combinatie van 2 iconen)

working by Adrien Coquet from the Noun Project

work place by ProSymbols from the Noun Project