Duurzaamheid

Health2Work zet zich in voor een gezonde, duurzame én circulaire wereld.

Samen voor een gezonde én duurzame wereld

Health2Work zet zich in voor een gezonde én duurzame wereld. Ons uitgangspunt:


'Health2Work believes the world would be a better place if a healthy and sustainable working environment increased fun and job satisfaction, making people happier and more productive.'


Duurzaamheid en circulariteit zijn dagelijkse thema’s binnen Health2Work. Wij zijn trots op onze bijdrage aan de zeven karakteristieken van een circulaire economie*.


Materialen continu op hoogwaardige manier gerecycled 

Health2Work recyclet en hergebruikt materialen. Zowel richting onze klanten als in onze interne organisatie. 

Product 

In 2021 waren 11% van onze verkochte bureaustoelen refurbished. Hiermee levert Health2Work een bijdrage aan het verminderen van de schaarste aan grondstoffen. Onze circulaire besparingstool toont aan dat wij de volgende circulaire voordelen hebben behaald:

Non-product

Intern hergebruikt Health2Work eveneens materiaal. Onze kartonshredders maken van gebruikte kartonnen dozen opvulmateriaal. In 2021 is er 95.300 kilogram karton gerecycled, wat gelijk is aan 11 papiercontainers per week.

Energie uit hernieuwbare bronnen

160 zonnepalen zorgen voor een jaarlijkse opbrengst van 37.680 KwH per jaar. Hiermee is Health2Work stroomneutraal. Daarnaast rijdt Health2Work CO2 neutraal. De komende jaren focussen we ons op het verduurzamen van onze installaties en wagenpark met warmtepomp systemen en 100% elektrische auto’s. Het doel: klimaatneutraal in 2030.


Maatschappij en cultuur worden behouden

1. Stichting Present - De stichting slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij helpen mensen met verhuizen en knappen hun tuin of huis op. Wij geven onze medewerkers jaarlijks 1 werkdag ‘cadeau’ om om dit project te steunen. Jaarlijks worden er meer dan 300 uren gestoken in de samenwerking.

2. Groningen Vitaal! - Via Groningen Vitaal! en de Vitaliteitscampus zetten wij ons samen met o.a. Gemeente Groningen in op de vitaliteit van burgers, werknemers, werkzoekenden, studenten en alumni, zodat ze fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen aan kunnen. 

3. Collectief NL Staat Op - Health2Work zet zich samen met ONVZ, Its My Life, SAP en Vitaal Breda in om de risico’s van lang zitten op kantoor te verlagen en de fysieke en mentale fitheid van medewerkers te verhogen.

4. Netwerk Vitaal Limburg - Health2Work ondersteunt een partnership tussen Thermae 2000, Preventivio en ONVZ dat ontstaan is vanuit de gezamenlijke doelstelling voor een vitalere werknemer. De gezamenlijke wens is een vitaler Limburg.

5. Samenwerking Omrin - Omrin is een toonaangevende afvalverwerker die restmeubilair van ons afneemt. Het meubilair wordt volledig gedemonteerd, gerecycled en hergebruikt of verkocht via één van de Estafettekringloopwinkels van Omrin.

6. Samenwerking voedselbanken - Health2Work levert een bijdrage aan voedselbanken, die vaak kampen met tekorten. In 2021 zijn maar liefst 1500 voedselpakketten uitgedeeld. Op deze manier worden mensen geholpen die het moeilijk hebben. 

7. Health2Learn - Wij dragen graag een steentje bij aan de toekomst van werkend Nederland. Health2Learn was een bedrijfssimulatie van Health2Work voor studenten van het ROC Friese Poort. Het doel van de bedrijfssimulatie was het creëren van stageplekken voor de studenten. Altijd waardevol om de toekomst van werkend Nederland op deze manier te helpen.

8. Wij belonen lopen met Fitcoins! - Gezondheid en duurzame inzetbaarheid willen wij voor iedereen. Daarom zijn wij partner en deelnemer van NL STAAT OP om Nederland gezonder te maken.


Structurele ondersteuning gezondheid en welzijn van mens en natuur

In onze bedrijven hebben 16% van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier bieden wij kansarmere mensen perspectief op het gebied van werk en inkomen. Het landelijke gemiddelde is 3%.


De waarde van menselijke activiteiten breder uitgedrukt dan alleen financieel

Ook binnen Health2Work is het welzijn van de medewerkers van hoge prioriteit. Naast een ergonomische werkplek van de hoogste kwaliteit, worden werkdruk en werkplezier doorlopend gemonitord. In 2021 was het ziekteverzuim binnen Health2Work 2,71%. Het landelijke gemiddelde is 4,9%.


Menselijke activiteiten dragen bij aan een veerkrachtige economie

Onze menselijke activiteiten dragen bij aan een veerkrachtige economie. In 15 jaar tijd hebben wij meer dan 200.000 ergonomische werkplekken mogen leveren. Een ergonomische werkplek draagt bij aan het verlagen van het ziekteverzuim en zorgt er indirect voor dat minder mensen in de WAO belanden. Minder WAO-uitkeringen betekent een gezondere economie.


Metabolic Model

* Health2Work hanteert het Metabolic model voor een circulaire economie. Dit uitgebreide model laat zien dat een duurzame en circulaire economie verder gaat dan het enkel aanbieden van refurbished producten.