Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze Privacy verklaring voor meer informatie.
Kantoor

Jacobs Nederland

Jacobs Nederland is een van de grootste en meest diverse aanbieders van technische, professionele en constructiediensten, inclusief alle aspecten van architectuur, engineering en constructie, exploitatie en onderhoud, evenals wetenschappelijk en specialiteit consulting.

In Den Haag werken er bij Jacobs rond de 800 medewerkers die gebruik maken van zit sta bureau. De optie om te wisselen tussen zitten en staan werd zeer matig gebruikt waaruit de volgende vraag ontstond.

‘Hoe kunnen we de zit sta bureaus intensiever gebruiken?’

In een samenwerking van Health2Work en de fabrikant van Steppie is er vervolgens besloten om een pilot te starten met 80 steppies met de garantie dat alle 80 steppies retour mochten wanneer het project niet zou slagen.

Is het project geslaagd?

152 werknemers hebben een enquête ingevuld over het gebruik van de Steppie. De uitslag van de enquête was positief en 73% procent van de respondenten wil de Steppie blijven gebruiken.

De resultaten zijn vervolgens besproken met het management waarna er besloten werd om de Steppies permanent te houden. Waardoor de zit sta bureaus intensiever gebruikt worden!


Relevante producten