Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Maatregelen infectiepreventie

Maatregelen infectiepreventie

Welke maatregelen treft jouw organisatie voor een veilige en hygiënische werkomgeving? De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is gestart met thematisch toezicht op infectiepreventie in verpleeghuizen. Zorg dat je er klaar voor bent!

Uit eerder thematisch toezicht bleek dat individuele instellingen in korte tijd veel verbeteringen wisten te realiseren op het gebied van infectiepreventie, maar dat deze verbeteringen nauwelijks concernbreed werden doorgevoerd. De inspectie is in 2016 een traject gestart om de bewustwording in de verpleeghuissector en bij bestuurders in het bijzonder te vergroten.¹

Bron van bacteriële infecties

Bij een hygiënische en veilige zorgomgeving denken we al gauw aan handen wassen, reinigen en desinfecteren van ruimtes, kleding etc. In de praktijk zien we andere hygiëne aspecten die veelal over het hoofd worden gezien.

Infectiepreventie zorgmatrassen

Hoe is het gesteld met bijvoorbeeld de schoonmaak en infectiepreventie van zorgmatrassen? De aandacht ten aanzien van hygiëne van zorgmatrassen wordt in de praktijk vaak vergeten. Er is vaak pas aandacht als er een calamiteit optreedt, zoals decubitus. Maar hoe gaan we om met het onderhoud van de standaard preventieve zorgmatrassen?

Voldoen deze nog aan de gestelde preventieve en curatieve werking? Voldoen deze nog aan de gestelde eisen als het gaat om veiligheid en hygiëne?

Allemaal vragen waar in de praktijk een negatief antwoord op komt. Tijdens onze matrascontroles zien wij regelmatig voorbeelden van matrassen die niet door de keuring komen.

Verspreiding van ziektekiemen

In verpleeg- en verzorgingshuizen en in de gehandicaptenzorg wonen en werken mensen dicht op elkaar, waardoor ze elkaar gemakkelijk kunnen besmetten. Bovendien ga je als zorgverlener van de ene naar de andere cliënt en kun je zo makkelijk ziektekiemen overbrengen. Alertheid en het nemen van de juiste maatregelen maken kans op besmetting kleiner. Volg de professionele standaarden op!²

Wist u dat?

Vastgesteld staat dat schuim, net zoals lichaamsweefsel, op lange termijn niet goed reageert op druk en vocht. In diverse rapporten wordt aangegeven dat beschadiging van matrassen het matras vervuild, waardoor het uitbreken van bacteriële infecties een groot risico vormt. Infecties kunnen leed veroorzaken voor patiënten, familie en zorgmedewerkers.

Health2Work diensten

Health2Work diensten biedt de mogelijkheid om periodiek matrassen te controleren. Een matras heeft het grootste contactoppervlak met de patiënt. Zonder effectieve reiniging en onderhoudsprotocollen vormt het matras een hoog risico voor infectie van patiënten of medewerkers. Een jaarlijkse controle zorgt ervoor dat matrassen 'fit for purpose' en effectief blijven.

Wij werken met een vast protocol, waarmee we systematisch alle matrassen op de belangrijkste punten controleren. Van ieder gecontroleerd matras wordt een effectieve rapportage opgesteld.

Onze zorgmatrassen

Onze zorgmatrassen hebben zich klinisch bewezen en kenmerken zich door onder andere:

  • Infectiepreventie
  • Decubituspreventie
  • Behoud van stabiliteit en hanteerbaarheid.
Meer informatie over de periodieke matrascontrole

Bronnen:
¹ IGJ
² Zorg voor beter

Jasper Manenschijn
Jasper Manenschijn

In 2011 is Jasper begonnen met het opzetten van de zorgomgeving van Health2Work. “Vanuit mijn woonplaats en vestiging Hengelo opereer ik landelijk. Ik kom vooral bij ziekenhuizen, verpleegtehuizen en revalidatiecentra. De vraag waar ik voortdurend mee bezig ben is: welke ergonomische producten hebben een toegevoegde waarde voor mensen met een handicap?”

Ga naar alle blog berichten van Jasper

Relevante blog posts

Infectiepreventie en controle van matrassen in de zorg
Infectiepreventie en controle van matrassen in de zorg

Hier zit een luchtje aan! Binnen zorginstellingen brengen cliënten veel tijd door in bed. Weet jij eigenlijk hoe het is gesteld met de matrassen binnen jouw...