Onderwijs

Health2School bij OBS It Skriuwboerd

OBS It Skriuwboerd is een ondernemende school in Surhuisterveen. De basisschool deed als één van de eerste deelnemers mee aan onze pilot Health2School. Het concept Health2School heeft als doel leerlingen tijdens de les meer te laten bewegen zodat ze zich beter kunnen concentreren en minder kans hebben op fysieke klachten. ‘Onze deelname aan de pilot heeft mooie resultaten opgeleverd,’ vertelt Lammert Kamstra, adjunct-directeur van OBS It Skriuwboerd.

Van spel naar gewoonte

De pilot duurde anderhalve maand. Tijdens deze periode konden de leerlingen en docenten van It Skriuwboerd gebruikmaken van Swoppers, Steppies, Ergodeskbikes, een Ergodesk en een Stand2Work. Lammert merkte dat het goed was dat de pilot anderhalve maand duurde: ‘Voor de kinderen was het wennen en het gebruik van de meubels was een spel. Na een tijdje werd het gebruik van de meubels ‘normaal’ en werd er eerder gekozen voor het dynamische meubilair dan voor het ‘gewone’ meubilair!’

'De Swoppers geven ‘wiebel’ kinderen een andere prikkel. Ze kunnen hun energie kwijt en geconcentreerd aan de slag met opdrachten.'

Meer concentratie en spontaan overleg

Lammert vertelt dat ook de docenten moesten wennen aan de dynamische meubels. Bewegen tijdens de les is vrij nieuw in het onderwijs. ‘Maar voor ‘wiebel’ kinderen was de Swopper een goede oplossing. En met de grote tafel met de bureaufietsen in het midden van de klas voelde het huiselijker. Kinderen gingen er met z’n allen omheen staan om te overleggen, met én zonder docent.’ Aldus Lammert.

'Onze deelname aan de pilot heeft mooie resultaten opgeleverd!'

Veelbelovende resultaten

Tijdens de pilot werd duidelijk dat bewegen tijdens de les veelbelovende resultaten oplevert. ‘Er werd actiever met opdrachten gewerkt. De kinderen waren onbewust geconcentreerder bezig en werkten meer in groepsverband. Ze vormden groepjes om de tafel heen om te overleggen en maakten veelvuldig gebruik van de fietsen.’ Ook voor de muziekjuf was de Swopper een uitkomst, gaat Lammert verder: ‘Ze kon tijdens het pianospelen meebewegen op de muziek waardoor haar enthousiasme nog beter overgedragen werd op de klas.’ Al met al was de pilot Health2School een groot succes op OBS It Skriuwboerd!

Wil je meer weten over Health2School? Klik dan hier!