Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Duwen en trekken is een belangrijke oorzaak van fysieke klachten

Duwen en trekken is een belangrijke oorzaak van fysieke klachten

In zorginstellingen worden zware producten vaak handmatig verplaatst, denk aan een ziekenhuisbed of een transportkar met vuile of schone was. Uit onderzoek van dr. Arun Gard et al. blijkt dat ongeveer 50% van alle vormen van tillen en dragen bestaat uit regelmatig herhaalde duw- en trekbewegingen.1 Het gaat dan om verplaatsen van rollend materieel met een gewicht zwaarder dan 150 kg. Je hebt daar veel kracht voor nodig.2 Uit veel onderzoeken, waaronder die van dr. Arun Garg et al., komt naar voren dat er een direct verband bestaat tussen de hoge krachten die nodig zijn en het ontstaan van aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Duwen en trekken is dus een belangrijke oorzaak van fysieke klachten.

Werk gerelateerd ziekteverzuim door klachten aan het bewegingsapparaat

Klachten aan het bewegingsapparaat zijn één van de grootste veiligheids- en gezondheidsproblemen in de werkomgeving. Ze veroorzaken tot 53% van al het werk gerelateerd ziekteverzuim. Veelvoorkomende klachten ontstaan in de onderrug, schouders en polsen.

Deze klachten hebben grote gevolgen voor het zorgproces en het werkplezier van de zorgverleners. Hoe neem je als zorginstelling de juiste maatregelen om fysieke overbelasting zichtbaar tegen te gaan? Op basis van welke cijfers en inzichten maak je hierover verantwoorde beslissingen? Hoe waarborg je dat je medewerkers aantoonbaar binnen de Arbonorm blijven?

Huidige risico-inventarisatie

Om dit probleem bij de kern op te lossen, moet eerst de oorzaak worden achterhaald. Heb je enig idee hoeveel kracht met het duwen en trekken van rollend materieel gemoeid gaat? Dit is zo op het oog lastig in te schatten. Op dit moment gebruiken zorginstellingen veelal checklists zoals de ‘karvragen’ om te waarborgen dat medewerkers binnen de Arbonorm blijven. Deze checklist geeft beperkt inzicht in het materiaal dat gebruikt wordt en de omgeving.

Met deze checklist wordt niet objectief achterhaalt waar de knelpunten. Ook worden rij-regels gehanteerd om medewerkers te trainen. Deze rij-regels worden niet altijd toegepast en medewerkers krijgen geen feedback over het eigen handelen. Er is geen inzicht in dagelijkse belasting. Met de ergometer kun je fysieke belasting wél objectief meten.

Inzicht in duw- en trekkracht met ergometer

De ergometer is een effectief middel om de krachten die je tijdens je werkzaamheden gebruikt in beeld te brengen. De ergometer geeft uitgebreide rapportages en vanuit het inzicht dat je krijgt kan je de juiste maatregelen nemen. De ergometer heeft ook een optie voor directe feedback, een ideale tool om direct de overbelasting inzichtelijk te maken en betere werkwijzen aan te leren. De ergometer is een objectieve bron van informatie waarmee je interventies onderbouwt en evalueert. Met behulp van sensoren meet de ergometer objectief de zijwaartse, duw-, trekkrachten meten. Je kunt op deze manier fysieke overbelasting preventief, onderbouwd en verantwoord minimaliseren.

De ergometer heeft ook een optie voor directe feedback, een ideale tool om direct de overbelasting inzichtelijk te maken en betere werkwijzen aan te leren. De ergometer is een bron van informatie waarmee je interventies onderbouwt en evalueert.

Hoe werkt de ergometer

De ergometer kan op bijna elk mobiel hulpmiddel worden bevestigd waardoor verschillen tussen objecten, medewerkers, situaties en omgevingen worden aangetoond. Denk aan een tillift, een rolstoel, maar ook aan rolcontainers. De zorgverlener kan zijn werk gewoon uitvoeren, het enige verschil is dat hij het rollend materieel niet rechtstreeks vastpakt maar via de ergometer. Zo kan de ergometer de metingen uitvoeren.

In één overzicht worden meetsessies helder gepresenteerd. In deze grafiek is het mogelijk om 16 medewerkers anoniem te vergelijken. Hierop is te zien hoe vaak de toegestane Arbonorm wordt overschreden en wat de maximale piekkracht was.

Wil jij inzicht in de fysieke belasting binnen jouw organisatie

Wij komen graag bij je langs voor een demonstratie van de ergometer! We leggen je uit hoe de meting in de praktijk werkt en we kunnen direct eventuele knelpunten in kaart brengen.

Ik wil een afspraak inplannen voor een demo op locatie

Bronnen:

1 Arun Garg, Thomas Waters, Jay Kapellusch en Waldemar Karwowski, “Psychophysical basis for maximum pushing and pulling forces: A review and recommendations,” International Journal of Industrial Ergonomics 44, no. 2 (maart 2014): 281–291.

2 A. Argubi-Wollesen, M. Leitner, K. Mattes en B. Wollesen, “Human Body Mechanics of Pushing and Pulling: Analyzing the Factors of Task-related Strain on the Musculoskeletal System,” Safety and Health at Work 8, no. 1 (maart 2017): 11-18.

Jasper Manenschijn
Jasper Manenschijn

In 2011 is Jasper begonnen met het opzetten van de zorgomgeving van Health2Work. “Vanuit mijn woonplaats en vestiging Hengelo opereer ik landelijk. Ik kom vooral bij ziekenhuizen, verpleegtehuizen en revalidatiecentra. De vraag waar ik voortdurend mee bezig ben is: welke ergonomische producten hebben een toegevoegde waarde voor mensen met een handicap?”

Ga naar alle blog berichten van Jasper

Relevante blog posts

Voorkom rugklachten door vermindering van tilbelasting
Voorkom rugklachten door vermindering van tilbelasting

Rugklachten zijn één van de belangrijkste redenen voor ziekteverzuim. Veel werknemers vinden bovendien dat het werk de oorzaak is van deze klachten. Om rugklachten te voork...

Vijf tips om fysieke klachten op de werkplek te voorkomen!
Vijf tips om fysieke klachten op de werkplek te voorkomen!

Helft kantoorwerkers ervaart fysieke klachten op de werkplek. Een derde van het werk gerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. In deze blog lees je 5 ti...