Terug naar overzicht

Flexibel werken

Flexibel werken

In Engeland heeft reeds 64% van de organisaties het flexibel werken ingevoerd. Duitsland volgt op de voet met 57% en Nederland staat op de derde plek met 48%. België loopt iets achter, maar is bezig met een inhaalslag. De belangrijkste redenen voor het niet invoeren van ‘flexibel werken’ zijn in veel landen gelijk. Zo geven bedrijven aan nog onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot invoering van deze werkvorm en vinden zij zichtbare aanwezigheid van medewerkers noodzakelijk. Ook zijn bedrijven van mening dat medewerkers door specifieke werkzaamheden gebonden zijn aan een vaste plaats en tijd.

De belangrijkste reden voor het wel invoeren van ‘flexibel werken’ verschilt nog wel per land. Zo menen veel Duitse organisaties dat flexibel werken leidt tot ‘hogere medewerkerstevredenheid’ en ‘veranderingen in de externe omgeving’. In België en Engeland willen organisaties met invoering van ‘flexibel werken’ graag tegemoet komen aan wensen van het personeel. In Nederland geven organisaties aan dat ‘kostenbesparing op gebouwen, huisvesting en werkplekken’ de belangrijkste reden is voor flexibel werken. Daarnaast is het voor deze organisaties ook van groot belang tegemoet te komen aan wensen van de medewerkers.

Volgens organisaties in alle landen leidt flexibel werken tot een hogere productiviteit. Ook is een ruime meerderheid het er over eens dat een ergonomische werkplek essentieel is bij invoering van flexibel werken. Organisaties zouden daarbij meer oog mogen hebben voor de thuiswerkplek van de medewerkers. Interessant is vooral ook dat de medewerkerstevredenheid bij organisaties in alle landen na invoering van flexibel werken is gestegen.

Werkplekinrichting en faciliteiten

In alle bovengenoemde Europese landen zeggen organisaties goed te zorgen voor de medewerkers als het gaat om het ondersteunen van flexibel werken door het aanbieden van faciliteiten. In Nederland zegt 93% van de bedrijven trainingen, opleidingen en/of coaching aan te bieden voor medewerkers. Ook wat betreft het aanbieden van accessoires voor comfortabel en efficiënt werken met computers, notebooks en tablets doen Nederlandse bedrijven het goed. Daarnaast vindt ongeveer de helft van de ondervraagde HR professionals dat voldoende budget beschikbaar wordt gesteld voor computeraccessoires. Nederland is koploper als het gaat om de flexibele werkplek, de werkplek die door meer mensen wordt gedeeld.

Over het algemeen is men redelijk eensgezind over wat het belangrijkste gereedschap is voor de ‘flexibele werker’. ICT-infrastructuur, computer en/of laptop en werkplekinrichting scoren het hoogst.

Het aantal mensen dat thuis is gaan werken is flink toegenomen. In alle landen is een ruime meerderheid het er over eens dat de medewerker zelf verantwoordelijk is voor de thuiswerkplek.

De organisatie van flexibel werken

In de meeste landen beslist de directie of het managementteam over invoering van flexibel werken. Daarnaast zijn HR en ICT erg betrokken bij dergelijke verandertrajecten. In Nederland zijn doorgaans drie partijen betrokken bij invoering van flexibel werken: HR, ICT en Facility. Uiteraard vindt invoering plaats in nauwe samenspraak met medewerkers.

Meer informatie
Heine de Bruin
Heine de Bruin

Klanten tevredenstellen, daar kan Heine van genieten. Na zijn studie Small Business and Entrepreneurship is Heine van een deeltijdbaan naar een voltijdbaan bij Health2Work gegaan. Heine is leergierig en kreeg de ruimte om zich te ontwikkelen binnen het bedrijf. Inmiddels is hij algemeen directeur. Health2Work biedt veel ergonomische oplossingen en dat is volgens Heine de kracht van het bedrijf. “Als ik klanten adviseer over ergonomische hulpmiddelen bij fysieke klachten, dan kunnen we altijd een geschikt product leveren. Er is bij ons geen ‘nee’ te koop.”

Ga naar alle blog berichten van Heine

Relevante blog posts

Hoe ziet de ideale flexwerkplek eruit?
Hoe ziet de ideale flexwerkplek eruit?

Een flexwerkplek is een flexibele werkplek die door verschillende medewerkers wordt gebruikt. Veel bedrijven hebben wel een plaats binnen het bedrijf waarop iedere medewerk...

Flexwerkplekken bij RIPE NCC
Flexwerkplekken bij RIPE NCC

Sinds december 2016 is het kantoor van Regional Internet Registry RIPE NCC* in Nederland ingericht met flexwerkplekken. De onderlinge communicatie en samenwerking tussen de...

Hoe kun je gezond thuiswerken?
Hoe kun je gezond thuiswerken?

Thuiswerken is op dit moment zeer actueel. Dit heeft te maken met het coronavirus en het advies van het FOD om thuis te werken indien mogelijk. Veel werkgevers hebben een t...