Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Snoezel ruimte inrichten?

Snoezel ruimte inrichten?

Wat doe je bij snoezelen in een snoezel ruimte?

Door de snoezel ruimte wordt verveling tegen gegaan, zintuiglijke waarnemingen verdiept, contact bevorderd en ontspanning mogelijk gemaakt. Dit komt het welzijn van medewerker en cliënt ten goede. Snoezelen is gebruikelijk in de zorgverlening aan mensen met dementie, mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking en in het speciaal onderwijs. Het kan individueel of met een groep. Er kunnen zorgverleners bij zijn, maar ook familieleden, waaronder soms ook broertjes en zusjes van een jonge cliënt.

Wat is een snoezel ruimte?

Bij een snoezel ruimte staan aangepaste hulpmiddelen ter beschikking, gecombineerd met een bonte verzameling van sfeermaterialen om meerder zintuigen te kunnen prikkelen: tactiel, met trillingen, visueel en auditief.

Daarnaast wordt geprobeerd in te spelen op de gevoelsmatige behoeften van kleuters, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met gevorderde dementie. Zowel bij individuele bewoners als bij groepen kan zo verveling worden tegengegaan, zintuiglijke waarnemingen worden verdiept, contact worden bevorderd en ontspanning mogelijk worden. Al verschilt dit alles van persoon tot persoon.

Snoezelen kan gebruikt worden in een daartoe ingerichte snoezelruimte, maar ook juist in een gewone leefomgeving, waarbij gebruikgemaakt wordt van uitnodigende hulpmiddelen die verwondering opwekken waardoor overactieve, onrustige en gespannen mensen kunnen ontspannen.

Snoezel ruimte
Snoezel ruimte als slaapkamer

Het gangenstelsel versnoezelen

In gangenstelsels van verpleeg- en verzorgingshuizen verblijven bewoners met een psychogeriatrisch beeld. Vaak lopend ‘met de ziel onder de arm’, zoekend, moeilijk te beïnvloeden of te activeren voor de diverse activiteiten. Dit ‘dwangmatige loopje’ betekent ook dat beïnvloeden een grote mate van creativiteit vraagt van begeleiding en familie. Er wordt continu materiaal ontwikkeld voor deze doelgroep.

Het is dan ook van groot belang aandacht te besteden aan de aankleding en inrichting van gangenstelsels. Deze extra ruimte kan uitstekend gebruikt worden om de leefomgeving van de bewoners te vergroten. Ook voor woonkamers, badkamers en slaapkamers hebben wij veel snoezelmaterialen. Wij helpen je graag met het inrichten van de snoezelruimte en leefomgeving!

Waarom snoezelen bij mensen die dementerend zijn?

Ouderen met dementie in verpleeghuizen met wie dagelijks ‘gesnoezeld’ wordt, zijn minder apathisch, depressief, opstandig en agressief en hebben minder decorumverlies. Ze hebben meer plezier met de verzorgende die ze wast en aankleedt, hebben beter contact met de verzorgende en vertonen minder weerstand.

Een kleine snoezel ruimte inrichten?

De Ergoline 4-Senses akoestische stoel is een innovatie geweest met als doel sensorisch informatieverwerkingsproblemen/omgevingsprikkels te reduceren en biedt, door de cocon vormgeving van de stoel een veilig en geborgen gevoel. De 4-Senses stoel is een kleine snoezelruimte.

In de 4-Senses akoestische stoel komt de cliënt in zijn eigen veilige omgeving tot rust en kan naar behoefte zijn eigen comfortabele geluid/ muziek afspelen, kleur uitkiezen en/ of via de Tablet naar zijn/haar eigen filmpje of muziekclip kijken. De hele dag verwerken onze hersenen informatie die binnen komen via onze zintuigen, ruiken, horen, voelen of zien. Al deze zintuigen zorgen ervoor dat we goed reageren op situaties en onze omgeving.

Snoezel ruimte inrichten
Een kleine snoezel ruimte

Advies voor het inrichten van een snoezel ruimte?

Wil je een snoezel ruimte inrichten, maar weet je niet waar je moet beginnen? Of heb je andere vragen met betrekking tot snoezelruimtes, vraag vrijblijvend advies aan bij onze experts via de onderstaande knop.

Laat je informeren over de snoezelen

Bron: Multi-Sensory Stimulation in 24-h Dementia Care. Auteur: Dr J.C.M. van Weert

Jasper Manenschijn
Jasper Manenschijn

In 2011 is Jasper begonnen met het opzetten van de zorgomgeving van Health2Work. “Vanuit mijn woonplaats en vestiging Hengelo opereer ik landelijk. Ik kom vooral bij ziekenhuizen, verpleegtehuizen en revalidatiecentra. De vraag waar ik voortdurend mee bezig ben is: welke ergonomische producten hebben een toegevoegde waarde voor mensen met een handicap?”

Ga naar alle blog berichten van Jasper

Relevante blog posts

Stressniveau daalt met 4-Senses akoestische stoel
Stressniveau daalt met 4-Senses akoestische stoel

Onze hersenen verwerken de hele dag informatie die via onze zintuigen binnenkomt. Hierdoor reageren wij op prikkels uit onze omgeving. Soms pikken onze zintuigen echter zov...

Ontprikkelen in de akoestische stoel
Ontprikkelen in de akoestische stoel

Onze hersenen verwerken de hele dag informatie die via onze zintuigen binnenkomt. Hierdoor reageren wij op prikkels uit onze omgeving. Soms pikken onze zintuigen echter zov...