14 juli 2016

De werkdruk in de zorg neemt toe. Ouderen wonen langer thuis. De thuiszorg biedt meer mogelijkheden voor intensieve zorg dan ooit tevoren. Ouderen die uiteindelijk in een verpleeghuis terechtkomen, hebben een grotere zorgzwaarte dan voorheen. Door deze verplaatsing van zorg kunnen wij de ‘grijze golf’ beter aan. Echter, zet dit zowel de thuiszorg als zorgorganisaties onder grote druk.

Verpleeghuizen worstelen met de zorg voor ouderen

Kort geleden rapporteerde de IGZ dat een groot aantal verpleeghuizen de zorg voor ouderen niet goed aankan. De inspectie van de gezondheidszorg concludeert dit in een rapport over 150 verpleeghuisinstellingen. 

De inspectie heeft het afgelopen jaar extra toezicht gehouden op deze 150 verpleeghuizen. Een derde daarvan heeft te weinig oog voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en weet dit2 niet goed te verbeteren.

Oorzaken

Als we luisteren naar de staatssecretaris dan volgen er harde maatregelen. Hij noemt de situatie onacceptabel en geeft aan dat verpleeghuizen moeten verbeteren of sluiten.

Veel interessanter is waarom het verpleeghuizen niet lukt om de kwaliteit te verbeteren. We lezen veel over het kennis- en opleidingsniveau van het personeel. Medewerkers werken onvoldoende volgens protocollen en richtlijnen. Is er soms sprake van de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet?

Minder handen aan het bed

Als ik rondkijk in zorgorganisaties zie ik een lage personele bezetting. Met minder handen aan het bed wordt zwaardere zorg verleend. Niet alleen zwaarder qua kennis, maar ook fysiek. Waar eerder de meeste bewoners zichzelf konden verplaatsen, liggen nu meer bewoners op bed. Verzorging van deze passieve doelgroep is vele malen zwaarder dan wanneer iemand zichzelf nog kan verplaatsen. Op bed is het vaak noodzakelijk om bewoners met meerdere medewerkers te verzorgen en wassen.

hulp aan bedZwaardere fysieke belasting

Zoals aangegeven hebben ouderen in verpleeghuizen een beduidend hogere zorgzwaarte. Zwaardere zorgtaken worden vaker door het personeel verricht, maar tegelijkertijd zijn er steeds minder handen aan het bed. Het resultaat is dat de zorgmedewerker fysiek zwaar belast wordt en ook nog minder herstelmomenten krijgt. De kans op fysieke klachten neemt hierdoor toe.

Minder beschikbare tijd per bewoner

Een eenvoudige rekensom toont aan dat een passieve bewoner veel tijd vergt van een afdeling. Met meer passieve bewoners is er dan onvoldoende tijd voor kwaliteit. Door het weghalen van handen blijft er simpelweg onvoldoende tijd over om protocollen en richtlijnen te lezen, op de hoogte te blijven van actualiteiten en nauwkeurig te rapporteren.

Uiteindelijk kiest een zorgmedewerker primair voor de zorgtaak en niet voor de administratieve taak. Het is onmogelijk om rustig administratieve taken uit te voeren op het moment dat er iemand op je wacht die naar het toilet moet. Om maar een voorbeeld te noemen…

Personeel is kostbaar en kwetsbaar

In de gezondheidszorg zien we een toename van het ziekteverzuim, dit voor het eerst sinds lange tijd. Echter niet verwonderlijk als er gekeken wordt naar de werkdruk. Het besef dat personeel een kostbaar bezit is, zal naar verwachting dan ook toenemen. Ziekteverzuim kost organisaties enorm veel geld. Investeren in hulpmiddelen zal een fractie kosten van het ziekteverzuim.

Innovaties en hulpmiddelen

Met de wetenschap dat er minder handen aan bed beschikbaar zijn en de zorg zwaarder wordt, weten we dat we iets moeten veranderen. De fysieke belasting kan met diverse hulpmiddelen verminderd worden. Er zijn diverse innovaties in de zorg die nog niet of nauwelijks toegepast worden. Soms kunnen we het nauwelijks een innovatie noemen, hooguit een ‘andere werkwijze’ of een ‘investering in gereedschap’.

Maak het verschil!

Door rijkelijk te investeren in de juiste hulpmiddelen maak je als zorgorganisatie op dit moment het verschil. Medewerkers worden fysiek minder belast. Met het juiste gereedschap komt een zorgmedewerker veel fitter uit zijn werk. Het wordt mogelijk het werk egaler te verdelen onder medewerkers, hierdoor wordt overbelasting voorkomen. Medewerkers gaan met meer plezier naar het werk. Uiteindelijk zal de juiste outillage ervoor zorgen dat een zorgorganisatie een betere concurrentiepositie verkrijgt boven andere zorgorganisaties. Met de juiste outillage trek je beter personeel, heb je minder ziekteverzuim en tevreden bewoners. 

Laat je adviseren 

Door Linda ten Katen

'Een goed advies begint bij de klant.'

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze Privacy verklaring voor meer informatie.

Cookies accepteren