Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Ergonomiepaspoort Groep - preventief (zorg)

Wil je je medewerkers goed voorlichten over het belang van een goede werkhouding en ervoor zorgen dat ze hun werkplek en de beschikbare hulpmiddelen optimaal gebruiken? Health2Work kan je hierbij helpen! Health2Work verzorgt groepswerkplekanalyses specifiek voor de zorgomgeving. Tijdens de afdelingsscan wordt speciale aandacht gegeven aan voorlichting en het (juiste) gebruik van beschikbare hulpmiddelen.

Waarom een ergonomiepaspoort in de zorgomgeving?

De fysieke belasting in de gezondheidszorg is groot en leidt regelmatig tot verzuim. Een derde van de zorgverleners met fysieke en/of psychische klachten verzuimt minimaal eenmaal per jaar. Hiervan is de helft werk gerelateerd. Een afdelingsscan brengt in kaart wat de fysieke belasting van het personeel op jouw afdeling is. Tijdens de groepswerkplekanalyse in de zorgomgeving is speciale aandacht voor het gebruik van hulpmiddelen. Zijn er voldoende en geschikte hulpmiddelen op de afdeling? Worden de hulpmiddelen gebruikt? Zo niet, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze wél gebruikt worden? Daarnaast wordt er gekeken naar eventuele risicofactoren waarmee het team rekening moet houden. Dit om het ziekteverzuim in te perken.

Goede voorlichting over de werkplek en het belang van goed gebruik van hulpmiddelen beperkt de kans op fysieke klachten aanzienlijk. Hierdoor treedt er minder verzuim op waardoor de werkdruk op de afdeling minder hoog wordt, het werkplezier groter en de productiviteit hoger! Een werkplekanalyse heeft dus niet alleen positieve gevolgen voor jouw personeel, maar ook voor de patiënten op de afdeling: ook zij plukken de vruchten van een gezond en stressvrij zorgteam!

Waarom een ergonomiepaspoort door Health2Work?

Een groepswerkplekanalyse door Health2Work betekent dat je passend en deskundig advies krijgt over hoe jouw zorgteam de werkzaamheden op de afdeling op zo’n manier kan uitvoeren dat het risico op fysieke klachten beperkt wordt. Onze adviseurs kijken naar hoe de beschikbare hulpmiddelen worden gebruikt én welke hulpmiddelen eventueel een waardevolle toevoeging kunnen zijn voor de afdeling. De uitgangspunten zijn altijd het beperken van de kans op fysieke klachten, het verlagen van de werkdruk en het vergroten van het werkplezier en daarmee de productiviteit van het team.

De adviezen die onze ergonomisch adviseurs geven zijn praktische en toepassingsgerichte adviezen die jouw zorgteam meteen in de praktijk kan brengen. In het ergonomiepaspoort dat je na afloop van de werkplekanalyse krijgt, worden de tips en adviezen nog eens op een rijtje gezet. Mocht je op een later moment de analyse nogmaals met je team willen bespreken, of de tips en adviezen willen nalezen, dan kun je het digitale ergonomiepaspoort op ieder moment tevoorschijn halen.

Onze werkwijze

De afdelingsscan wordt op locatie uitgevoerd. Eén van onze ergonomisch adviseurs komt langs op de afdeling en zal op afdelingsniveau een analyse maken van de werkzaamheden. Hierbij wordt gekeken naar werkhoudingen, het gebruik van hulpmiddelen en risicofactoren van werknemers. Doordat het team inzicht krijgt in de risicofactoren kan het hierop inspelen zodat het ziekteverzuim wordt beperkt. Uit de werkplekanalyse komt een vrijblijvend advies met een aantal aanbevelingen naar voren. De product ergonomische aanbevelingen kunnen door middel van een proefplaatsing meteen concreet worden ingevuld. Met een proefplaatsing kan het zorgteam de aanbevolen producten 30 dagen gratis testen, zodat ervaren wordt of de producten daadwerkelijk bijdragen aan de oplossing van het probleem. Na afloop van de werkplekanalyse overhandigt onze ergonomisch adviseur je het ergonomiepaspoort met daarin de belangrijkste aanbevelingen en tips. Dit paspoort kunnen jij en je team op ieder moment inkijken.

Voordelen van het ergonomiepaspoort

  • Passend advies voor de gehele afdeling
  • Praktische en toepassingsgerichte aanbevelingen
  • Preventief