21 juli 2014

Bij zitten drukt het gewicht van het lichaam enkel op het zitvlak. Dit zit-oppervlakte is veel kleiner dan bij liggen. Dit maakt de kans op decubitus klachten groter. Volgens Heather Kirton, een Britse verpleegkundige, is het zitten in een stoel een grotere risicofactor voor het krijgen van decubitus dan het liggen in een bed. Het gewicht van het lichaam drukt bij zitten op een vrij klein oppervlak, kleiner dan bij het liggen. Aandacht voor goed, comfortabel en ergonomisch zitten zou daarom mogelijk decubitus kunnen voorkomen en het welbevinden en de mobiliteit van de cliënt kunnen verbeteren.

Meer informatie

 

Om deze gedachtegang te toetsen deed Kirton onderzoek bij 32 cliënten, waarbij zij de manier van zitten beoordeelde en verbeterde. De knelpunten treden op bij zitten, wanneer de stoel te hoog, te laag, te diep, te ondiep, te breed of te smal is. Nadat alle stoelen waren aangepast bleek 78% van de cliënten inderdaad een betere zithouding te hebben. Ook was de helft van de groep mobieler geworden. Dat laatste is natuurlijk extra interessant voor Ergocoaches. Immers, hoe mobieler de cliënt, des te minder de fysieke belasting van de zorgverleners. Ook hadden cliënten minder problemen met decubitus als gevolg van het langdurig zitten.

Er is natuurlijk veel af te dingen op dit onderzoek van Kirton. De onderzoeksgroep is klein. Wat wordt er verstaan onder het feit dat de cliënten ‘mobieler’ zijn geworden? En hoe zijn de stoelen precies aangepast? Toch kan haar onderzoek een eye-opener zijn voor zorginstellingen en hun ergocoaches. Blijkbaar kunnen we met goed zitten een hoop ellende voorkomen.

Bron: Heather Kirton. Patient seating. The poor relation.

Door Jeroen Schipper

Jeroen Schipper was van 2011 t/m 2016 verantwoordelijk voor de IT binnen Health2Work. In 2016 heeft Jeroen een nieuwe uitdaging gevonden en is sindsdien niet meer werkzaam bij Health2Work.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze Privacy verklaring voor meer informatie.

Cookies accepteren