Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Wijzigingen in de nieuwe Arbowet

Wijzigingen in de nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet komt eraan. Met de nieuwe Arbowet wil het kabinet een verbetering aanbrengen in het beleid van de Arbeidsomstandighedenwet voor werknemers en werkgevers. Ben je benieuwd wat de wijzigingen zijn, waarom en wanneer deze gewijzigd worden? Lees dan verder!

Waarom een nieuwe Arbowet?

Er is de afgelopen jaren veel gediscussieerd over de rol van de bedrijfsarts en het functioneren van de arbodienstverlening. Het kabinet wil werknemers en werkgevers kunnen verzekeren van een goed arbobeleid, deze zorgt voor goede arbeidsomstandigheden. In 2014 bracht de Sociaal Economische Raad (SER), op verzoek van minister Asscher, een advies uit over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg. Op basis daarvan zijn er een aantal wijzigingen in de Arbowet aangebracht, welke passen bij de huidige maatschappij. De doelen van de Arbowet zijn als volgt:

 • versterken van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen;
 • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
 • consulteren van de bedrijfsarts.
 • ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
 • het basiscontract arbodienstverlening.
 • meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.

“34% van de medewerkers weet niet wie de preventiemedewerker is”

Wijzigingen in de Arbowet

Om de wet beter bij deze tijd aan te laten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

+1 Medewerker krijgt betere toegang tot bedrijfsarts

Door middel van een ‘open spreekuur’ krijgt de medewerker een betere toegang tot de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet elke werkplek kunnen bezoeken. Bovendien moet er een snellere procedure komen voor het afhandelen van klachten.

+2 Medewerker krijgt recht op second opinion

Mocht je het als medewerker niet eens zijn met de bevindingen van je bedrijfsarts? Dan heb je volgens de nieuwe Arbowet recht op een second opinion van andere bedrijfsarts.

+3 Grotere betrokkenheid bij de totstandkoming van afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen

Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van een preventiemedewerker en zijn rol binnen de organisatie. Voor werknemers is dit van belang, omdat de preventiemedewerker werkt aan duurzame inzetbaarheid en zorgt voor goede werkomstandigheden.

+4 Afspraken over arbodienstverlening vastleggen

De werkgever legt alle afspraken over arbodienstverlening vast in een schriftelijk contract; het basiscontract arbodienstverlening. In dit basiscontract staan de volgende onderdelen:

 • Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek.
 • Op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren.
 • Hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en ondernemingsraad or zijn geregeld.
 • Hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion.
 • Hoe de klachtenprocedures werken.
 • Hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Wat is het gevolg van de nieuwe Arbowet?

Het voornaamste is dat de nieuwe Arbowet zorgt voor goede arbeidsomstandigheden. Medewerkers raken meer betrokken bij het arbobeleid. Werkgevers moeten zich goed verdiepen in de rechten en plichten betreft het arbobeleid binnen de organisatie. Daarnaast loopt de werkgever eerder kans op boetes, omdat er meer mogelijkheden worden gecreëerd voor handhaving en toezicht.

Neem contact met ons op

Bron: People Business

Floris Lindeman
Floris Lindeman

Floris is commercieel directeur bij Health2Work. Hij stuurt alle ergonomisch adviseurs in het land aan. “Na meer dan 15 jaar heb ik nog steeds alle dagen veel zin om aan de slag te gaan, het voelt niet als werken. Ik ben oplossingsgericht. Nee is geen antwoord. Vanuit onze vestiging in Blaricum bedien ik vooral de grotere klanten in Midden- en West-Nederland.”

Ga naar alle blog berichten van Floris

Relevante blog posts

‘Ontwerpadvies: SER wil kwalitatief betere arbeidsgerelateerde zorg’
‘Ontwerpadvies: SER wil kwalitatief betere arbeidsgerelateerde zorg’

De arbeidsgerelateerde zorg moet kwalitatief beter worden: effectiever, met meer kennis van zaken, met aandacht voor preventie en re-integratie, én toegankelijk voor alle w...