Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Wat is ergonomie?

Wat is ergonomie?

Ergonomie houdt zich hoofdzakelijk bezig met de interactie tussen de mens en (elementen uit) zijn omgeving. Het streven is die interactie tussen mens en machine te optimaliseren. Op arbeidsniveau geldt dat dus ook voor de werknemer en zijn werkomgeving.

Immers, een werknemer die zich goed en veilig voelt, zal ook beter presteren. Ergonomie houdt zich dus in basis bezig met het afstemmen van de menselijke vaardigheden, het werk en de werkomstandigheden, zodat mensen productiever en gezonder kunnen werken.

Groeiende interesse

Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog werd steeds meer waarde gehecht aan de rol van ergonomie op de werkplek. De werknemer was toen ineens het middelpunt van de discussie en niet het materiaal waarmee men werkte. Zowel op Europees als op nationaal niveau werden in de afgelopen decennia richtlijnen en wetten opgesteld voor de bescherming van de werkende. Langzaam ontstond ook op bedrijfsniveau het besef dat ergonomisch verantwoord werken niet alleen resulteerde in een toename van de arbeidsproductiviteit, maar ook dat het ethisch en sociaal gewenst was.

Opdeling

Ergonomie is een breed vakgebied met een groot scala aan werkterreinen. Grofweg valt de ergonomie onder te verdelen in drie soorten: cognitief, fysiek en sensorisch. De omgevingsergonomie wordt wel als vierde soort genoemd. Health2Work kiest gemakshalve voor de volgende indeling:

  • Procesergonomie
  • Productergonomie

Procesergonomie

Bij procesergonomie kijkt men naar het werkproces en de taken die de werknemer uitvoert. Door slechts enkele aanpassingen te doen in het proces kan een werkplek al worden verbeterd. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij afwisseling van de werkzaamheden.

Productergonomie

Productergonomie houdt zich bezig met het evenwicht in de belasting en de belastbaarheid van medewerkers door producten op de juiste plaats in te zetten. Hoe beter het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid is, des te productiever de werknemer en minder kans op uitval.

Meer informatie aanvragen
Heine de Bruin
Heine de Bruin

Klanten tevredenstellen, daar kan Heine van genieten. Na zijn studie Small Business and Entrepreneurship is Heine van een deeltijdbaan naar een voltijdbaan bij Health2Work gegaan. Heine is leergierig en kreeg de ruimte om zich te ontwikkelen binnen het bedrijf. Inmiddels is hij algemeen directeur. Health2Work biedt veel ergonomische oplossingen en dat is volgens Heine de kracht van het bedrijf. “Als ik klanten adviseer over ergonomische hulpmiddelen bij fysieke klachten, dan kunnen we altijd een geschikt product leveren. Er is bij ons geen ‘nee’ te koop.”

Ga naar alle blog berichten van Heine

Relevante blog posts

Ontmoeten en vergaderen bij Ergonomie2Meet
Ontmoeten en vergaderen bij Ergonomie2Meet

Health2Work biedt jou de mogelijkheid om in een volledig ergonomisch ingerichte ruimte te werken en te vergaderen. Wil je een bijeenkomst of workshop organiseren? Of wil je...

Dé Ergonomiekoffer
Dé Ergonomiekoffer

Bent u verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving? Dan is Dé Ergonomiekoffer een ideaal middel! Deze koffer zit vol met ergonomische oplossingen. Met de producten uit d...