Meubilair
    ×
    MerkenMeubilair

Akoestisch meubilair komt in verschillende soorten, maar voor alle soorten geldt dat ze een akoestische werking hebben. Neem de belcel: hierin kun je ongestoord en zonder te storen je telefoongesprek voeren. In de akoestische stoel kun je je even terugtrekken van alle prikkels om je heen, zodat je na een rustmoment weer opgeladen verder kunt met je werk.