Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze Privacy verklaring voor meer informatie. Meer weten? | Verbergen

Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Besparen met Vendlet

25 maart 2016
Laatste wijzigingsdatum: donderdag 02 apr. 2020
Besparen met Vendlet

Al in 2008 is aangetoond dat je veel geld kunt besparen en veel voordelen kunt ervaren door inzet van het Vendlet systeem. Het Vendlet wordt steeds vaker ingezet. Juist in deze tijd met minder mankracht, de toenemende vergrijzing en de toenemende zorgzwaarte is Vendlet dé oplossing.

Wat is Vendlet?

Vendlet is een draaibed waarmee je zonder enige fysieke inspanning je zorgvrager kunt draaien en verplaatsen in bed. Vendlet voorkomt fysieke (over)belasting. Vendlet is comfortabel en neemt schuifkrachten weg. Vendlet maakt de zorg planbaar. Je bespaart veel geld en verhoogt de kwaliteit van zorg.

Invloed op arbeidsproductiviteit

In de studie Draaibed van “Zorg voor Beter” is onderzocht in hoeverre de inzet van een draaibed zoals Vendlet invloed heeft op de arbeidsproductiviteit van de zorgverleners. De onderzoekers hebben vijf praktijksituaties bezocht, daarbij zijn de ervaringen van cliënten en zorgverleners geïnventariseerd. Daarnaast is er een literatuurstudie uitgevoerd en is er een secundaire analyse verricht op reeds bestaand onderzoeksmateriaal.

Forse tijdswinst

De onderzoekers geven aan dat er op basis van deze studie geconcludeerd kan worden dat er positieve effecten te verwachten zijn van het inzetten van een draaibed voor wat betreft de fysieke belasting, kwaliteit van leven, zelfredzaamheid, kwaliteit van zorg, preventie van decubitus en de arbeidsproductiviteit.

In deze studie is de arbeidsproductiviteit gekwantificeerd voor vijf cliënten die gebruik maken van het draaibed. Daaruit komt naar voren dat er forse tijdswinsten (tussen de 274 en 821 uur per jaar per gebruiker van het draaibed) behaald kunnen worden. De besparing loopt op tot meerdere malen het aanschafbedrag per jaar.

Uit deze studie kwam ook een zeer duidelijke wens naar voren: onderzoekers geven aan dat er met hoge prioriteit gezocht moet worden naar een optie waarbij de cliënt zelf het draaibed kan bedienen waarbij de veiligheid toch gegarandeerd is. Bij het huidige Vendlet systeem is dit in specifieke situaties mogelijk.

De voordelen van Vendlet

  • De fysieke belasting voor de zorgverlener is veel minder dan bij het gebruik van andere zorghulpmiddelen zoals een glijzeil.
  • Het Vendlet V5S systeem kan in zowel zorginstellingen als in de thuissituatie worden gebruikt. Draaien of verplaatsen vindt plaats zonder enige fysieke inspanning, ideaal tijdens de dagelijkse zorg zoals wassen, aankleden en het aanbrengen van een tilband.
  • Het systeem maakt het mogelijk om wisselligging te geven ter voorkoming van decubitus. Omdat het de zorgverlener minder inspanning kost, voelt de cliënt zich niet als een last voor de verzorger.
  • Het omrollen en verplaatsen van een cliënt gaat veel soepeler en comfortabeler dan “met de hand”.
  • De zorgverlener kan in de meeste gevallen alleen werken zonder hulp van een collega, waardoor het Vendlet V5S naast alle eerdere voordelen ook een economische meerwaarde heeft. Naast de Vendlet V5S is er ook een Vendlet V5+ voor een gebruikersgewicht tot 400 kg om obesitas situaties aan te kunnen.

Nog meer tips om de fysieke belasting te verminderen lees je in Dé Ergonomiegids!

Vendlet in jouw organisatie!?

Health2work beschikt over een calculatiemodel, waarmee je kunt zien hoe groot de besparing is, die je kunt realiseren. Heb je interesse in het Vendlet systeem dan komen wij graag naar je toe. Je kunt het systeem zelf ervaren of proberen bij een specifieke casuïstiek.

Laat je adviseren

Bron: Knibbe N, Boomgaard J, Draaibed 24/7, 2008.

Linda Ten Katen
Linda Ten Katen

Linda is adviseur arbeid en gezondheid en heeft niet alleen affiniteit met ergonomie, maar ook met de zorg. Ze vindt dat de werkomgeving in de zorg een positieve impuls nodig heeft waardoor met minder mensen meer werk kan worden verricht. Linda licht toe: “Met slimme oplossingen voor tillen, transfers, werken op hoogte en de inrichting van zorgorganisaties kan er veel efficiënter én effectiever gewerkt worden.” Ze verzorgt ook veel workshops namens Health2Work.

Ga naar alle blog berichten van Linda