Verlaag mentale belasting in de zorg

Lawaai, licht, trillingen, ruis en vele andere factoren leiden tot verhoogde mentale belasting. Een prettige en goede werk- en leefomgeving heeft positieve invloed op het welbevinden van medewerker én cliënt.

Welke oplossing is geschikt voor mij?

Oplossingen ter preventie van mentale belasting

Direct gratis advies via 088 240 00 60 of laat je bellen door een deskundige

Daarom Health2Work

  • Producten 30 dagen gratis proberen
  • Samen opzoek naar de beste oplossing
  • Deskundige medewerkers geven persoonlijk advies
Welke oplossing is geschikt?

Hoe is snoezelen ontstaan?

Snoezelen is ontstaan naar aanleiding van het gevoel van onmacht bij verzorgers ten gevolge van de beperkte communicatie die mogelijk is met dementerende mensen en mensen met een verstandelijke beperking. Deze gevoelens van onmacht namen af toen men ontdekte dat er verbetering mogelijk was. Door het gestructureerd prikkelen van zintuigen ontstaan er concrete aanknopingspunten voor het aanbieden van activiteiten en het leggen van contacten. Snoezelen bevordert de relatie met de verzorger en de omgeving zodat het gedrag positief beïnvloed wordt en een sfeer van veiligheid en geborgenheid ontstaat.

Meer over snoezelen

Welk effect heeft snoezelen op dementen?

Demente ouderen in verpleeghuizen met wie dagelijks 'gesnoezeld' wordt, zijn minder apathisch, depressief, opstandig en agressief en hebben minder decorumverlies. Ze hebben meer plezier met de verzorgende die ze wast en aankleedt, hebben beter contact met de verzorgende en vertonen minder weerstand. bron: Multi-Sensory Stimulation in 24-h Dementia Care. Auteur: Dr J.C.M. van Weert

Meer over snoezelen

Meer over snoezelen

Wat is snoezelen?

Snoezelen is een activiteit die plaatsvindt in een sfeervol verlichte ruimte waar zachte muziek klinkt en waar een beroep wordt gedaan op de zintuigen gehoor, reuk, smaak en tast.

Meer over snoezelen

Kan een snoezel omgeving bijdragen om onrust en agressie te voorkomen?

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat snoezelen een positieve invloed heeft op stemming, agressief gedrag, opstandig gedrag en depressie bij mensen.

Bekijk onze snoezelruimte oplossingen

Kan slechte akoestiek een bron van stress zijn?

Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat hoge geluidsniveaus oorzaak zijn van stress en onrust onder zorgverleners en patienten – clienten.

Bekijk onze akoestische oplossingen

Over mentale belasting

Er zijn vele oorzaken voor mentale belasting van medewerkers en cliënten. Denk daarbij aan lawaai, licht, trilling, ruis enzovoort. Wij richten ons op het reduceren van deze mentale prikkels door het inzetten van juist materiaal zoals verlichting en akoestiek, maar ook bijvoorbeeld snoezelruimtes die een positieve invloed op stemming, agressie, opstandigheid en depressiviteit van cliënten hebben. Wij hebben een speciale checklist ontwikkeld om de fysieke en mentale belasting van medewerkers en cliënten binnen de zorgomgeving te toetsen. Vraag naar de mogelijkheden!